Základní výcvik Praha

Březen 2019 - Únor 2021

Program základního kurzu

Podstatou programu základního kurzu české asociace SI jsou principy a strukturální techniky obsažené v sérii deseti lekcí strukturální integrace Idy Rolfové.

Kurz je rozdělen do 20 prodloužených víkendů a má tři fáze.

Fáze 1 - 6 prodloužených víkendů v rozsahu 152 vyučovacích hodin, kdy se naučíte:

 • svalová, kosterní a fasciální anatomie
 • biomechanika a strukturální integrace
 • fyziologie a biochemie fasciální sítě
 • analyzovat a interpretovat strukturu lidského těla a jeho pohyb a navrhovat
  odpovídající strategie manipulačních zásahů ke zlepšení ve struktuře
 • jak se chovat ve vztahu terapeut – klient
 • péče o sebe sama se cvičením, jak se stát schopných terapeutem SI
 • anatomie a teorie základních deseti lekcí

Fáze 2 - 6 prodloužených víkendů v rozsahu 152 vyučovacích hodin

 • procvičení základních deseti lekcí terapeuty na sobě navzájem

Fáze 3 - 8 prodloužených víkendů v rozsahu 202 vyučovacích hodin

 • pod dozorem prováděné procvičení základních deseti lekcí
  každým terapeutem na třech externích klientech

Samostudium

 • Kromě toho musí studenti počítat se samostudiem a praktickým nácvikem v rozsahu minimálně 500 hodin.

Cena

 • 8.000,- EUR + 21% DPH (9.680,- EUR vč. DPH) Platba probíhá ve splátkách. Při přihlášení do kurzu 1.500,- EUR a dále 6 čtvrtletních splátek.

Základní kurz 2019/2021 termíny


 • 17.-19.09.2021
 • 22.-24.10.2021
 • 12.-14.11.2021
 • 03.-05.12.2021
 • 21.-23.1.2022

Místo konání

Studio Tensegrity
Hanusova 16
10000 Praha 4


Předpoklady pro absolvování kurzu zde.

Přijďte nás prosím kdykoli navštívit na jeden den do již probíhajícího kurzu!
Domluva předem: info(at)rolfguild.eu.