Přípravný workshop pro zájemce o výcvik Strukturální Integrace (Rolfterapie) 2019/2021

povinný workshop pro ty, kdo chtějí absolvovat další výcvik v Praze.
Termín 27. 10. 2018 (9:00-16:00), cena 1.600,- Kč. Místo konání bude upřesněno.
Registrace do 15.10.2018 na adrese info@rolfguild.eu.


Program základního kurzu

Podstatou programu základního kurzu české asociace SI jsou principy a strukturální techniky obsažené v sérii deseti lekcí strukturální integrace Idy Rolfové.

Kurz je rozdělen do 20 prodloužených víkendů a má tři fáze.

Fáze 1 - 6 prodloužených víkendů v rozsahu 152 vyučovacích hodin, kdy se naučíte:

 • svalová, kosterní a fasciální anatomie
 • biomechanika a strukturální integrace
 • fyziologie a biochemie fasciální sítě
 • analyzovat a interpretovat strukturu lidského těla a jeho pohyb a navrhovat
  odpovídající strategie manipulačních zásahů ke zlepšení ve struktuře
 • jak se chovat ve vztahu terapeut – klient
 • péče o sebe sama se cvičením, jak se stát schopných terapeutem SI
 • anatomie a teorie základních deseti lekcí

Fáze 2 - 6 prodloužených víkendů v rozsahu 152 vyučovacích hodin

 • procvičení základních deseti lekcí terapeuty na sobě navzájem

Fáze 3 - 8 prodloužených víkendů v rozsahu 202 vyučovacích hodin

 • pod dozorem prováděné procvičení základních deseti lekcí
  každým terapeutem na třech externích klientech

Samostudium

 • Kromě toho musí studenti počítat se samostudiem a praktickým nácvikem v rozsahu minimálně 500 hodin.

Místo konání:

Studio Tensegrity
Hanusova 16
10000 Praha 4


Zbývající termíny základního kurzu 2016/2018 :

 • 15. - 17.9.2017
 • 20. - 22.10.2017
 • 17. - 19.11.2017
 • 15. - 17.12.2017
 • 19. - 21.1.2018
 • 16. - 18.2.2018
 • 23. - 25.3.2018
 • 06. - 08.4.2018 (ve Varšavě)
 • 4. - 6.5.2018

Přijďte nás prosím kdykoli navštívit na jeden den do již probíhajícího kurzu!
Domluva předem: info(at)rolfguild.eu